Zamknij okno
Prezentacja

Powiat Prudnicki realizuje projekt pn. „Wspieramy DPS”

Powiat Prudnicki realizuje projekt pn. „Wspieramy DPS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych środowisku lokalnym

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Wsparcie pracowników DPS – osób pracujących z mieszkańcami domów pomocy społecznej, nastąpi poprzez wypłatę nagród. W projekcie udział biorą : Dom Pomocy Społecznej w Prudniku – wartość otrzymanego wsparcia 168 200zł oraz Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  w Racławicach Śląskich- wartość otrzymanego wsparcia 117 450zł.

Łączna wartość projektu: 285.650,00 zł

Dofinansowanie z UE: 240.745,82 zł (tj. 84,28% dofinansowania)

Środki krajowe- dotacja celowa: 44.904,18 zł (tj. 15,72% dofinansowania)

 

Obraz:

Dodano: Wtorek, 1 Wrzesień 2020r. godz.:12:44.

Powrót do wyboru aktualności

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno