Zamknij okno
Prezentacja

Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w okresie epidemii COVID-19.

Powiat Prudnicki współrealizuje projekt grantowy pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Baner NFZ

Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców DPS i zapewnienie bezpieczeństwa personelu, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Realizacja celu nastąpi poprzez wsparcie pielęgniarek DPS w Prudniku – osób pracujących z mieszkańcami domów pomocy społecznej, którym zostanie przyznany dodatek do wynagrodzeń za okres od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. oraz poprzez zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Przewidziane w projekcie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" działanie związane z udzieleniem grantu dla DPS ma charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Bezpośrednimi odbiorcami grantu będą pracownicy DPS w Prudniku

Łączna wartość projektu dla DPS w Prudniku: 33 067,83 zł

Dofinansowanie z UE: 27 833,19 zł (tj. 84,17% dofinansowania)

Środki krajowe: 5 234,64 zł (tj. 15,83% dofinansowania)

Baner NFZ

Dodano: Poniedziałek, 9 Listopad 2020r. godz.:12:24.

Powrót do wyboru aktualności

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno